YT Neo - шаблон joomla Книги

Okul Çocuğu (6-10 Yaş) Gelişimi

Okul Çocuğu (6-10 Yaş) Gelişimi

6 YAŞ ÇOCUĞUNUN ÖZELLİKLERİ 

6 yaş isyankârlık devridir. Karar verme güçlüğü, olumluluk-olumsuzluk arasında gidip gelmeler görülür. Erkek çocuklar kuvvet denemeleri yaparlar, ,Kız çocuklar evcilik oyunları ile anne taklidi yapar. Bisiklete binme becerilir. Harf kopya edebilir. Rakamları tanıyabilir.7

7 YAŞ ÇOCUĞUNUN ÖZELLİKLERİ

6 yaşa oranla daha sakin bir yaştır. Ders sırasında dikkatini yoğunlaştırabilir. Futbol, ip atlama, seksek oynamada başarılıdır. Bu yaşta uzanma, uzanarak kitap okuma, resim yapma etkinlikleri çoğalır. Okulla birlikle dil açısından çok ilerleme görülür. Anlatım gelişir, okuma merakı yoğunlaşır. Dış dünyaya ilgisi artmıştır, hayal oyunları azalıp gerçekçi oyunlara yoğunlaşırlar, Ahlak anlayışı gelişir, iyi ve kötüye uymaya başlar. Yardım etme, sorumluluk ve paylaşma yavaş yavaş kendini göstermeye başlar.

8 YAŞ ÇOCUĞUNUN ÖZELLİKLERİ 

Bu yaşta temkinlilik ve çekingenlik yok olmaya başlar. Okul ve arkadaşlar önemli yer- tutmaya başlar..Sözel ifadeye karşı ilgi ve zevk duyar. Yetişkinler gibi konuştuğu gözlenebilir. Bu arada argo konuşmaları denediği görülebilir. Çevreye uyumda daha başarılıdır, ilişkileri, benzerlikleri ve farklılıkları daha kolay algılar. Hayal ve gerçek arasındaki farkı anlamıştır. Sosyal açıdan gelişmiştir Büyüklerin yanımda bulunmaktan Bilemedikleri konuları sormaktan zevk alır.

9 YAŞ ÇOCUĞUNUN ÖZELLİKLERİ 

Çocukluk çağı içinde yetişkinlerle, öğretmenlerle çatışmaların ve denetimin en yüksek olduğu yaş bu döneme gelebilir.Çocuk olgunlaşmak istemektedir, bağımsızlığına ve dokunulmazlığına saygı beklemektedir,. Bu yaş çocukları asi, isyankâr, ukala ve benzeri terimlerle adlandırma çok görülür. Özünde büyüme belirtisi bulunan tepkileri büyüklerce kabul edilmeyebilir, Göz-el koordinasyonu iyice gelişmiştir. Parmaklarını ustaca kullanabilir.
Okumaya karşı ilgi artmıştır. Roman ve macera kitaplarının okunması çok görülür, Merak ve araştırma belirginleşir. Bu yaştaki çocuk, bir şeyi etraflıca düşünmeyi ve yapmadan önce organize etmeyi sever. Bu artık yetişkinlere yönelik davranışların belirtileri demektir. Koleksiyondan hoşlanırlar. El sanatlarına, el işlerine ilgi ve merak artar ve becerileri iyidir. Matematikte zevkli ve ilgili çalışırlar. Cinsiyet ayrımı genişler ve yaygınlaşır. Kız ve erkekler ayrı gruplar Oluştururlar ve birbirlerini hor görme tavırları vardır. Bağımsızlık isteği ve otoriteyi kabullenme çatışması bu yaşın damgasıdır. Ara ara bu çalışma sonucunda içine kapanma, hastalık numarası vb. tepkiler gözlenebilir.

10 YAŞ ÇOCUĞUNUN ÖZELLİKLERİ 

Bu yaş eğitimcilere göre bütünlük ifade eden ve yetişkinler dünyasına uyumun göründüğü ALTIN çağ'dır. İlgileri çok ve çeşitli olabilir. Konuşma, iletişim 10 yaş için çok önemlidir.Bu yaş bazı bilim adamlarınca ön ergenlik kapsamına alınmakta ya da ön ergenlik belirtilerinin görüldüğü yaş olarak tanımlanmaktadır. Sosyal olaylar, evlilik, cinsellik ve aile yaşamına ait konularda bilgileri olduğu ve bu konularla ilgilendikleri görülür. 9 yaş gerginliği geçmiş yerine uysallık ve uyumluluk gelmiştir. Kızlar ve erkekler genelde aynı boydadır ancak kızlar daha hızlı büyümeye başlarlar- Boyatma olayı hızlanır. Bu yaşta iştah ve yemek yeme artar.